Reforma d’un habitatge a Barcelona

Planta

Secció

Concepte

El projecte es una reforma senzilla amb un pressupost reduït però amb una exigència d’utilitzar elements de construcció sostenible.

L’habitatge de 85 m² construïts està situat en un edifici antic d’ aproximadament 150 anys d’antiguitat en el districte de Gràcia de Barcelona.

El concepte principal de la reforma es un espai central multifuncional que a la vegada serveix com a rebedor, menjador, cuina i distribuïdor de la resta d’espais adjacents.

Amb la finalitat d’aprofitar millor el reduït espai s’han resituat tots els espais de nou, respectant la distribució original s’ha eliminat el menor número d’envans divisoris per crear espais més grans i s’ha creat una obertura nova entre la sala i l’espai central per incrementar la lluminositat natural d’aquest espai interior. S’ha creat un espai continu que permet connexions visuals a través de tot l’habitatge.

L’arquitectura és neutra i el color dominant és el blanc  per pronunciar el caràcter i el propi color de la fusta de les bigues antigues i del parquet industrial que s’ha col·locat com a paviment. La cuina, lacada en negra contrasta amb el blanc i aconsegueix amb la seva superfície reflexant augmentar la sensació d’espai.

Criteris de construcció sostenible: l’espai continuo ha millorat la ventilació creuada de l’habitatge, totes les instal·lacions d’aigua estan concentrades i disminueixen així el consum d’energia i d’aigua, s’ha posat doble vidre a totes les obertures, mantenint la fusteria existent de fusta, per millorar la transmitància tèrmica de les finestres, totes les pintures són ecològiques, les bigues originals decapades i el paviment nou de parquet industrial de roure estan tractats amb oli natural ecològic, s’ha instal·lat una nova caldera de baixa emissió amb micro acumulador per l’estalvi d’aigua i totes les aixetes són d’estalvi d’aigua.

Equip Arquitectes: Elsa Bertran Brancós, Gregor Mertens

Promotor: Elsa Bertran Brancós, Gregor Mertens

Inici i finalització d’obra: Julio. – Desembre 2005

Superfície construïda: 85,5 m²

Fotografia:    Marie-Caroline Lucat

Deja un comentario