Edifici de 36 habitatges a Piera

Estructura de prelloses

Planta baixa

Planta primera

Planta segona

Tipologies principals

Concepte:

El projecte està situat a Piera a la província de Barcelona, al llarg d’un nou carrer que es va crear per a connectar el nucli antic de Piera amb una nova zona residencial. La intervenció té forma d’U completant una nova illa de cases i està condicionada per la pronunciada topografia, la seva longitud, d’uns 75m i la seva profunditat edificable, de 15 m.

La secció s’adapta de forma esglaonada a la forta pendent del carrer trencant així la seva llarga dimensió. L’edifici disposa d’un total de 36 habitatges de diferents tipologies i grandàries a les quals s’hi accedeix a través de 4 nuclis verticals de comunicació. La majoria dels habitatges disposen de dues orientacions facilitant el seu assoleix així com la seva ventilació natural creuada. Les tipologies tenen una distribució clara i senzilla creant zones de dia i de nit, des de 1 fins a 4 dormitoris. Mentre que a la planta baixa els habitatges estan orientats cap a l’interior de l’illa per a donar a les sales d’estar una sortida directa a terrasses privades, en la planta primera i segona s’ha invertit l’ordre. Aquests habitatges també gaudeixen d’unes terrasses àmplies situades a la façana que són accessibles des de diverses estances interiors. La major part dels habitatges de la planta segona tenen un espai addicional en la planta sota coberta amb sortida a terrasses en coberta. En el soterrani se situa l’aparcament d’unes 40 places que també s’adapta al desnivell de forma esglaonada.

L’estructura esta formada per plaques prefabricades tipus pre-lloses i la façana es composa de panys cecs formats per maó vist de varis colors alternant gris, negre i terracota.

Equip Arquitectes: Elsa Bertran Brancós, Gregor Mertens

Promotor: S.LPromoció Promobuilding Layret, SlL..

Aparellador: SGS Tecnos, Xavier Condal Elies,

Estructura: Luis Bozzo Estructuras y Proyectos, S.L

Superfície construïda: 5795 m²

Fotografia: Marie-Caroline Lucat

Deja un comentario