Casa «MES»-Modular Ecológic Sostenible

Casa mini, casa modular sostenible de 3 mòduls, superfície construïda 57, 7 m²

Casa compact, casa modular sostenible de 6 mòduls, superfície construïda 107, 3 m²


Casa flex, casa modular sostenible de 8 mòduls, superfície construïda 152,9 m²


Construcció modular:

La construcció modular permet una combinació lliure dels diferents mòduls per aconseguir una solució adaptada als desitjos del client i a les condicions del solar. La flexibilitat és un aspecte cada cop més important en la nostra societat. Una casa modular es fàcilment canviable i ampliable i si fes falta podria desmuntar-se i portar-se a un altre lloc. La construcció modular permet a més controlar millor la qualitat constructiva i la gestió dels residus que apareixen durant la construcció de la casa i redueix a un mínim de temps la fase d’execució de l’obra.

Materials:

La selecció dels materials s’ha fet segons el seu impacte mediambiental durant el seu cicle de vida. S’utilitzen sobre tot materials naturals, reciclats i reciclables que tenen una disminuïda despesa energètica en la seva producció. Per aconseguir un ambient interior saludable, tots els acabats i pintures són ecològiques sense dissolvents per reduir les partícules químiques en l’interior de la casa.

Eficiència Energètica:

Per optimitzar l’estalvi energètic de la casa s’ha creat un conjunt de diferents sistemes. El sistema constructiu té un alt grau d’aïllament tèrmic i d’inèrcia tèrmica. Coberta ajardinada millora el comportament tèrmic de la “cinquena façana” amb el major impacte solar. Sistema de ventilació amb preescalfament o refrigeració natural mitjançant intercanviador de calor. Diferents sistemes passius com un hivernacle, ventilació creuada i protecció solar.

Energia solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària.

Gestió de l’agua.

L’ús racional de l’agua és una necessitat urgent que atendre.

Totes les aixetes i les cisternes dels inodors disposen d’un sistema d’economizació de l’agua.

S’ofereix com opció un dipòsit per a la reutilització de l’aigua pluvial.

Equip Arquitectes: Elsa Bertran Brancós, Gregor Mertens

Construcció i comercialització: BEXBE-Serveis, www.bexbe.com

Deja un comentario