Edifici plurifamiliar a Barcelona

Implantació urbana

El projecte és una actuació molt puntual dins de la trama urbana, però s’adapta i integra al seu entorn i respon a les preexistències del lloc, sent solament un edifici entre mitgeres que passa a ser un punt de referència en l’entorn.

El bloc està situat davant d’un petit espai públic, la Plaça de les Havaneres en el barri de Sant Andreu de Barcelona, en una parcel·la estreta i profunda.

Afortunadament al costat hi ha un col·legi de nova construcció de tan sols una planta d’altura, que converteix en un teló de fons el nostre edifici.

Per això, s’ha considerat la mitgera com una façana més, essent aquesta la que més presència pren des de la plaça. El seu tractament amb el mateix klinker que la façana principal i posterior, dóna al projecte una nova volumetria creant una identitat pròpia.

Composició

L’edifici és un simple cub amb dos buits, amb les plantes concebudes en forma d’»U» abraçant el nucli central. La planta baixa s’obre cap al carrer i defineix la zona d’entrada. A partir de la primera planta el buit gira 90 graus per transformar-se en un pati obert de ventilació i il·luminació, on s’ha realitzat una construcció amb perfils metàl·lics que permet tamisar les vistes domèstiques, normalment poc reconfortants en un entorn urbà.

El projecte consta de set habitatges que es divideixen en tres diferents tipologies per a tres diferents tipus d’usuaris. En la planta baixa hi ha dos habitatges dúplex amb tres nivells alternats aconseguint així elevar la zona de la sala por sobre del nivell del carrer, una tipologia apropiada per a parelles joves. En la planta primera hi ha dos apartaments petits d’una sola habitació per a solters. Finalment en els pisos 2n,3r i 4t, hi ha un habitatge per planta amb major superfície per a famílies amb fills.

En la part posterior de la parcel·la s’ha creat un jardí comunitari amb armaris per a bicicletes o altres aparells i per donar lloc a un espai comú d’esbarjo i convivència entre veïns.

Sostenibilitat

El projecte aprofita els recursos energètics naturals, tant lumínics com climàtics. La façana principal està orientada a sud i a la plaça, i actua com un captador solar format per una pell exterior de lames d’alumini i d’una pell interior amb vàries obertures que a la vegada serveixen de control lumínic cap a l’interior, amb controladors de la radiació solar, i com a filtre visual des de l’exterior.

Arquitectes: Elsa Bertran Brancós, Gregor Mertens

Aparellador: Josep A. López Jiménez

Promotor: Promobuilding Inversions Immobiliàries, S.L

Inici i finalització d’obra: 04.06.2003 – 20.09.2004

Superfície construïda: 850 m²

Publicació: http://www.conarquitectura.com/ca15/content/CA_253_large.html

Deja un comentario