Edifici de 18 habitatges a Granollers, Barcelona

Concepte:

L’edifici està situat al carrer Moianès de Granollers i ocupa 3 petites parcel·les on hi havia antigament 3 edificacions diferents.

La parcel·la resultant permetia una edificació en forma de «L» i aquesta s’ha dividit en dos volums independents. Aquesta maniobra permet crear una escletxa vertical, a tota l’alçada de l’edificació, que connecta visualment l’espai del carrer amb l’espai interior de l’illa i on es col·loca la zona d’entrada des del carrer i el nucli de comunicació exterior.

L’accés als habitatges es realitza a través d’unes passarel·les que volen per damunt dels jardins privats i que formen en ajuntar-se amb el nucli d’escala una altra “L”. Amb aquest sistema de passeres és suficient un sol nucli d’escala per accedir a tots 18 habitatges i com les passarel·les compten com cossos sortints s’aconsegueix augmentar la superfície construïda sense perjudicar l’útil.

Tipologies

L’edifici té un gran espectre de tipologies diferents d’habitatges. Hi ha tipologies de dúplex on la forma és de «L» vertical, uns col·locats cap a baix i altres cap amunt mentre d’altres es distribueixen en una planta en forma de «L» horitzontal.

Els distints habitatges estan apilats com un tetris tridimensional i conformen una macla complexa amb els apartaments petits en els seus espais entremigs, que, més a més, permet que quasi tots els pisos gaudeixin d’un jardí o d’una terrassa quan semblava una opció impossible durant els estudis previs.

Els habitatges de la planta baixa tenen una entrada individual des del carrer i els dúplex aconsegueixen crear una zona d’habitacions independents en un altre nivell diferent que el de la resta de l’habitatge.

Els dúplex que pugen a la coberta estan alternats de tal forma que el seu joc garanteix la intimitat domèstica i possibilita obtenir una sensació de privatització.

Tots els habitatges són passants, de façana a façana, disposant així de dues orientacions i facilitant el seu assoleig així com la seva ventilació natural creuada.

Façanes

La façana reflexa la complexitat de l’edifici i el tractament dels seus diferents nivells ja que la coberta de zinc escollida es doblega i revesteix de forma alternada un habitatge sí i un no, ajudant a identificar-los i diferenciar-los i trencant així la llarga dimensió de l’edifici adaptant-se a l’escala de l’edificació existent.

La presència de tres estrats al carrer, un de pedra, un de morter monocapa i un de zinc- defineixen una façana urbana, mentre que el conjunt queda contrarestat per un interior més privat i domèstic amb la utilització de fusta per les baranes de les passarel·les i separacions entre les terrasses.

Equip Arquitectes: Elsa Bertran Brancós, Gregor Mertens, Ignasi Pérez Arnal

Promotor: Promobuilding

Aparellador: Josep A. López Jiménez

Inici i finalització d’obra: Novembre 2004 – Juny 2006

Superfície construïda: 2.148,0 m²

Fotografia:    Marie-Caroline Lucat

Deja un comentario