Edifici plurifamiliar a Barcelona

Situació

Edifici ubicat al barri obrer del Clot de Barcelona, s’aixeca en una parcel·la complicada, condicionada per dos factors: el primer, una alineació del carrer que no es perpendicular a las parets mitgeres sinó que hi ha una diferencia de 15 graus, i un altre, que hi ha una limitació de la profunditat edificable per l’existència d’una antiga edificació il·legal en planta baixa i al fons de la parcel·la però que s’ha de respectar.

Concepte

Per donar-hi resposta, la façana principal es projecta de manera que les parts massisses segueixen la direcció del carrer mentre que els balcons i les fusteries busquen altres directrius, sortint, entrant i desdoblant el pla creant l’àmbit que intermedia l’interior amb l’exterior de cada habitatge. La façana posterior, a través de diferents retranquetjos en planta baixa, aconsegueix sortejar les construccions antigues i mantenir tota l’amplada del front para poder ventilar totes les peces. El resultat es un edifici plurifamiliar de 7 habitatges entre mitgeres distribuïts en planta baixa més 4, en el qual apareix un habitatge en PB que l’ocupa de façana principal a façana del pati de d’illa amb una petita sortida a un pati posterior, quatre apartaments i dos dúplex amb entrada a la planta tercera. Com l’accés dels dúplex està en aquesta planta s’ha aconseguit fer una escala principal no tancada i així s’ha pogut estalviar superfície comú que després s’ha ofert als habitatges.

Sostenibilitat:

El projecte aprofita els recursos energètics naturals, tant lumínics com climàtics. Com que la façana principal està orientada a sud s’ha apostat per una façana ventilada en les zones cegues composta de peces ceràmiques de gran format amb aïllament continuo de llana de roca en tota la seva altura per trencar els ponts tèrmics i millorar el seu comportament energètic. Una doble pell per protegir les obertures formada per uns pannells tèxtils mòbils emmarcats per tubs d’alumini i tensats, serveixen de control lumínic cap a l’interior, de controladors de la radiació solar, i de filtre visual des de l’exterior. El pati també actua com element bioclimàtic de control de ventilació en dotar tots els habitatges de ventilació creuada.

Els pannells tèxtils són una innovació en el mercat de protecció solar i s’ha desenvolupat juntament amb l’empresa Industrias BEC com adaptació per a l’exterior dels pannells japonesos incorporant un teixit perforat, rentable, tensat per evitar plecs i tenir una fàcil adaptació a la força del vent. Els pannells juguen també amb colors diferents complementaris per poder refusar millor la radiació solar, principal inconvenient en aquesta latitud mediterrània.

Equip Arquitectes: Elsa Bertran Brancós, Gregor Mertens

Col·laboradors: Pau Llorca Abad

Promotor: Promoció Cornellà DOMUS, S.L.

Aparellador: Josep A. López Jiménez

Estructura: Luis Bozzo

Superfície construïda: 757,80 m²

Fotografia:    Marie-Caroline Lucat

Deja un comentario